Mulier Instituut

Het Mulier Instituut doet in nauwe samenwerking met universiteiten en hogescholen onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van sport. Het instituut beschikt over een groot aantal datasets (consumenten, sportvoorzieningen) en is permanent op zoek naar nieuwe interessante data en mogelijkheden om onderzoeksuitkomsten te visualiseren. In de workshop van 4 april 2013 werd onderzocht wat Open Data hierin kunnen betekenen en welke kansen er liggen voor het Mulier Instituut.

Als voorbereiding op de Open Data Value workshop is een „scan‟ (soort nulmeting) gemaakt. In deze Open Data Value Scan werd de beschikbaarheid van de data en bekendheid met de data door het Mulier Instituut geanalyseerd. De positie van de organisatie werd op zes dimensies getoetst. Hiervoor is vooraf een digitale enquête verstuurd naar de organisatie. Deze is door zeven medewerkers ingevuld.

Op 4 april 2013 heeft een Open Data Value workshop uitgevoerd. Er waren 15 deelnemers met een diverse achtergrond aanwezig. Tijdens de workshop is het fenomeen ‘open data’ toegelicht en zijn de resultaten van de scan besproken. Daarna is in subgroepen de technische infrastructuur, de bedrijfsvoering en de inhoudelijke aspecten van open data voor het Mulier besproken.  De resultaten zijn plenair teruggekoppeld en de workshop is met een drankje afgesloten.

Van de workshop is een verslag gemaakt. Deze is op 17 april met het Mulier instituut besproken en daarna onder deelnemers van de workshop verspreid.