Atelier 9: Open (big) data in de zorg

Organisatie: St.  Antonius Ziekenhuis en Almere Data Capital | Begeleiding: Jeroen Baten en Hans Wormer

Zorgverleners verzamelen een enorme hoeveelheid data. Dagelijks neemt deze data toe, mede door de continue uitwisseling van individuele patiënt- en zorginformatie, scans en röntgenfoto’s. Een groot deel van deze data in is echter ongestructuurd, niet vrij beschikbaar en daarmee worden waardevolle kansen gemist. Denk aan een diabetespatiënt die zijn bloedsuikerspiegels meerdere keren per dag controleert en deze waardes elektronisch opslaat. Deze data krijgt meer betekenis wanneer deze wordt gekoppeld aan de bloedsuikerspiegelwaardes van alle patiënten binnen een bepaalde regio, genomen over de afgelopen paar jaar. Via data analyses kunnen nieuwe inzichten worden verkregen die bruikbaar zijn bij het ontwikkelen van slimme preventieve zorgmaatregelen. Dit leidt uiteindelijk tot betere patiëntenzorg, verbeterde kwaliteit van leven en lagere zorgkosten.

Jeroen Baten, hoofd productontwikkeling bij St Antonius Ziekenhuis en Hans Wormer, projectleider Almere DataCapital vertellen hoe zij met open (big) data bezig zijn en gaan met u een open discussie aan wat de mogelijkheden zijn van open zorgdata en welke rol u daarin zou kunnen en willen spelen. Welke zorgdata zou bijvoorbeeld voor u interessant zijn om zelf of samen met een zorgaanbieder als St Antonius Ziekenhuis nieuwe zorgtoepassingen op te ontwikkelen? Welke voorwaarden zou je daaraan moeten en kunnen stellen? En hoe zou dat dan het beste vorm gegeven kunnen worden?

Naast grote ICT-bedrijven en de zorginstellingen is het MKB, als drijvende kracht achter innovatie, van doorslaggevende waarde bij het ontwikkelen van innovatie zorgdata diensten. Wij nodigen daarom u, samen met zorginstellingen, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en zorggebruikers uit om samen de mogelijkheden hiertoe te verkennen en vorm te geven.