Atelier 6: De weg vrij met open data (deel 2)

Organisatie: provincie en gemeente Utrecht | Begeleiding: Paul Suijkerbuijk (The Green Land) & Udo Pijpker (HEC)

Deel 2: Een betere bereikbaarheid; een goede en veilige doorstroming van verkeer door stad en omgeving; zorgen dat mensen goed en tijdig geïnformeerd zijn over gewijzigde verkeerssituaties. Enkele breinbrekers die altijd hoog op de beleidsagenda staan in Utrecht. De gemeente en de provincie willen samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en direct betrokken partijen en met de grondstof open data komen tot vernieuwende inzichten, vraagstukken en oplossingen. De eerste stap is dit werkatelier.

In twee sessies van drie kwartier wordt toegewerkt naar concrete oplossingen voor actuele vraagstukken. De twee sessies vormen samen een afgerond geheel, maar zijn evengoed individueel te volgen. De echte ‘mobilisten’ gaan natuurlijk voor ‘the full package’.

De resultaten van de workshop zijn input voor alle deelnemers om te bepalen of en welke oplossingen zij samen kunnen gaan ontwikkelen. De overheidspartijen kunnen relevante datasets beschikbaar stellen en kennisinstellingen en bedrijven worden uitgenodigd slimme toepassingen te ontwikkelen.

De eerste track (14:30-15:15u) geeft inzicht in de diversiteit aan data die het verkeer en de ‘mobilisten’ beïnvloeden en inzicht in wie welke data heeft. Geïnspireerd sluiten we de eerste track af met een inventarisatie en topselectie van actuele vraagstukken. De provincie en de gemeente hebben daarvoor hun huiswerk al gedaan!

In deze tweede track  (15:30-16:15u) werken we gezamenlijk aan oplossingen voor de topselectie vraagstukken. Met de data als Haarlemmer olie. En beantwoorden we vragen als: ‘Wie heeft welke baat bij de oplossing?’; ‘Wie heeft welke rol in de uitvoering?’; ‘Is er een verdienmodel voor het bedrijfsleven?’