Atelier 5: De spelregels van open data

Organisatie: De GierĀ & Stam advocaten | Begeleiding: Louise de Gier en Joost Gerritsen

Europese en Nederlandse wet- en regelgeving stelt ondernemingen in staat om de mogelijkheden van overheidsdata te benutten. Deze regelgeving is bij En wat te denken van licentievoorwaarden Welke licenties zijn te gebruiken en waar moet je hierbij rekening houden. Denk aan een veelgenoemde licentie de creative commons. In dit werkatelier gaan we dieper in op de spelregels van open data en hoe hiermee om te gaan, zowel als databezitter als datagebruiker.

Advocaten Louise de Gier en Joost Gerritsen verrichten sinds enkele jaren intensief onderzoek naar de wetgeving over hergebruik van overheidsinformatie. Samen onderhouden ze de informatieve website www.opendatarecht.nl. In deze sessie zetten zij voor u in klare taal de regels uiteen en leiden de discussie. Wat zijn uw rechten en plichten? Waarom is dat zo? Hoe zouden volgens u de regels praktisch ingevuld kunnen worden? De deelnemers aan dit werkatelier bestaat idealiter uit een evenwichtige combinatie van ondernemingen die data (willen) hergebruiken en partijen die data beschikbaar (willen) stellen.