Atelier 2: De openbare ruimte is van ons (deel 1)

Organisatie: Gemeente Utrecht | Begeleiding: Frank Verschoor & Marc de Vries (The Green Land)

Steeds vaker wordt een beroep gedaan op burgers en bedrijven om deel te nemen aan de ontwikkeling en het beheer van de openbare leefruimte. En andersom neemt de behoefte bij bewoners toe zich te mengen in ‘overheidstaken’. Inwoners van Buren bijvoorbeeld kunnen een lantaarnpaal adopteren en in Utrecht mogen mensen de saaie boomspiegels – het stukje grond onder een boom op de stoep – in hun straat gaan omtoveren tot heuse kunststukjes.

Participatievraagstukken zijn omgeven door bruikbare data en nog niet benutte informatiebronnen. Als voorbeeld de boomspiegels. Bewoners moeten weten welke boomspiegels beschikbaar zijn. Stadswerken moet weten welke spiegels zij niet meer hoeft te beheren. Mensen kunnen hun boomspiegeltuin fotograferen, delen en daarmee anderen inspireren. Transparante onderhoudskosten geven zicht op de benefits. Ook het bedrijfsleven kan meeliften. Lokale tuincentra kunnen een boomspiegelhoek inrichten en een verkiezing van ‘beste boomspiegel’ houden. Misschien zijn er buurten die het beheer willen uitbesteden? Dat soort dingen. Door reeds beschikbare data open te stellen en nieuwe informatie te organiseren, kan ieder het vanuit eigen perspectief inzetten, hergebruiken en ervan profiteren.

In het werkatelier ‘De openbare ruimte is van ons’ verkennen we hoe open data een instrument kunnen zijn bij participatievraagstukken die de openbare ruimte aangaan. Het atelier bestaat uit twee tracks van drie kwartier. De twee sessies vormen samen een afgerond geheel, maar zijn evengoed individueel te volgen.

In deze eerste track (atelier e) wordt inzicht verkregen in het beheer van de openbare ruimte, de relevante data en worden actuele  en potentiële vraagstukken geïdentificeerd. In de tweede track (atelier 7) worden enkele vraagstukken en de benodigde data verder ontrafelt. En wordt gezocht naar vernieuwende toepassingen.