Atelier 10: Cultuurhistorische Atlas Utrecht

Organisatie: provincie Utrecht en TNO | Begeleiding: Jelmer Prins/Roland Blijdenstijn en Tijs van den Broek

De provincie Utrecht beschikt over een uitgebreid bestand van zo’n 20.000 cultuurhistorische elementen van haar grondgebied. Dit digitale GIS-bestand (ArcView) onder de noemer ‘Cultuurhistorische Atlas’ (CHAT) is vanaf midden jaren 1990 opgebouwd en wordt thans geactualiseerd en gecompleteerd met onder meer beeldmateriaal en aangeboden als open data via de provinciale site.

Het CHAT bestand bestaat uit gegevens over de Romeinse Limes, de waterlinies (Nieuwe Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam, Grebbelinie), buitenplaatsen, rijks-, gemeentelijke- en andere monumenten, historisch-geografische elementen en verkavelingen alsmede archeologische monumenten en verwachtingen. De komende jaren zal speciaal aandacht besteed worden aan buitenplaatsen, agrarisch cultuurlandschap en militair erfgoed.

De provincie heeft deze database primair gemaakt ter ondersteuning van professionals in de ruimtelijke ordening, met name gemeenten. Maar de gegevens worden als open data nu ook aan anderen ter beschikking gesteld. In het kader van de race naar Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 wil de provincie de ontwikkeling van mobiele media en games met betrekking tot Utrechts cultureel erfgoed stimuleren. TNO biedt een groep MKB-bedrijven die toepassingen willen ontwikkelen met deze en andere open cultuurdata haar kennis en expertise aan om het vermarkten van deze toepassingen te voorspoedigen. In dit korte werkatelier wisselen zij graag gedachten met u uit over de toepassingsmogelijkheden en welke facilitering u waardevol vindt om hiermee aan de slag te gaan.