na een succesvolle bijeenkomst in juni 2012 en twee goed bezochte rondetafels kan de conclusie getrokken worden dat open data in Utrecht leeft. Nu is het tijd om dat uit te bouwen zodat het op termijn ook op eigen benen kan staan.

Uit de gesprekken is gebleken dat mensen op verschillende manieren bij willen dragen. De een heeft de behoefte om naar de strategische kanten te kijken, terwijl de ander graag morgen een project zou willen oppakken met een aantal partijen. Nu kunnen we vele uren vullen met het kiezen van de beste strategie om open data in regio Utrecht te stimuleren, maar in plaats daarvan hebben we besloten om alle verschillende manieren van bijdrages te (proberen) te faciliteren. Oftewel: “building the plane while flying”.

Daarvoor hebben we drie vragenlijsten opgezet. Het is aan iedereen om daarvan in te vullen wat voor hem/haar op dit moment relevant is. Hoe meer je invult, hoe beter wij je en de andere betrokkenen bij Utrecht Open Data je kunnen helpen.


Wie ben je?


Deze vragen zijn bedoeld om het netwerk van Utrecht Open Data in beeld te brengen. Of je nu een toeschouwer bent die de ontwikkeling met belangstelling volgt of een kartrekker van een groot project, dat maakt niet uit.

Vul deze vragenlijst in!


Hoe moet Utrecht Open Data vorm krijgen?


Deze vragenlijst gaat over de strategische invulling van Utrecht Open Data: welke knelpunten worden ervaren, welke maatschappelijke vraagstukken zijn het meest interessant om op te pakken, hoe kunnen we de organisatie het beste invullen, etc.

Vul deze vragenlijst in!


Wat voor project wil je starten?


Wil je (ook) morgen direct aan de slag met een open data project? Laat dan met deze vragenlijst weten wat voor project je op wil starten en welke kennis, ervaring, competenties en natuurlijk data je daarvoor nodig hebt én in de aanbieding hebt.

Vul deze vragenlijst in!