“Open uw data”. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Overheden en publieke instellingen zoeken naar de juiste aanpak voor het openstellen van hun data. De eerste datasets in de regio Utrecht zijn in ieder geval al beschikbaar (zie onder) en er wordt door allerlei partijen gewerkt aan het ontsluiten van meer datasets. Met de open data beweging die nu op gang begint te komen is de verwachting dat nog veel meer data zal volgen.

Gemeente Amersfoort
Een aantal databronnen van gemeente Amersfoort zijn reeds beschikbaar gesteld.
Zie http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=238502

Gemeente Utrecht en Gemeente Zeist
Een aantal databronnen van gemeente Utrecht en gemeente Zeist zijn door GemGids beschikbaar gemaakt middels geo rss-feeds.
Zie: http://www.gemgids.nl/nieuws/ambtenaar-19-helpt-utrecht-opent-data/

Wilt u de gemeente Utrecht vragen om bepaalde informatie openbaar te maken? Neem dan contact op met Koos Lieshout via k.lieshout@utrecht.nl.

Provincie Utrecht
Provinciaal Geo-Register: digitaal register waarin provincies hun provinciale geo-gerelateerde informatie op een duidelijke en gestructureerde wijze vindbaar maken. Thema’s omvatten onder meer mobiliteit, water, milieu, cultuur, ecologie, natuur en landschap. Recentelijk zijn circa 330 nieuwe datasets toegevoegd.
Zie: http://www.provinciaalgeoregister.nl/georegister/pgr.do;jsessionid=4677709FEA1374114AE80533E9722F9C

Wilt u de provincie Utrecht vragen om bepaalde informatie openbaar te maken? Neem dan contact op met Paul Mallens via Paul.Mallens@provincie-utrecht.nl.

Stichtse Rijnlanden (Midden-Nederland)
Het waterschap meet waterstanden en hoeveelheden water bij stuwen, gemalen en inlaten. Stichtse Rijnlanden besloten om hun waterinformatie als eerste in Nederland via een API beschikbaar te maken.
Info over API: http://www.hdsr.nl/digitaal_loket/open_water_data
Zie ook: http://www.hackdeoverheid.nl/waterschap-hdsr /

Ziekenhuizendata
Omvat NAW en etalagegegevens van ziekenhuizen uit heel Nederland.
Zie: http://www.kiesbeter.nl/open-data

Centraal Museum (cultuur data)
Het Centraal Museum in Utrecht biedt een dataset aan van de deelcollectie mode en kostuums. Op Open Cultuur Data zijn nog meer open cultuur datasets te vinden.
Zie: http://www.opencultuurdata.nl/datasets/

Voor meer informatie over open data en datasets van overheden, zie www.data.overheid.nl.