Utrecht Open(t) Data – 19 juni 2012

Open data heeft veel te bieden voor ondernemers, overheden, kennis- en maatschappelijke instellingen alsook burgers. Uit diverse studies blijkt dat de markt voor open data in de Europese Unie een potentiële waarde van €27 miljard heeft. Op 19 juni organiseerde de Taskforce Innovatie en stichting Dat Zou Jij Wel Willen Weten een eerste bijeenkomst over hoe ondernemers hier de vruchten van kunnen plukken.

Het doel van deze dag was om met betrokken partijen, bedrijven, kennisinstellingen en burgers te komen tot vernieuwende inzichten, vraagstukken, toepassingen en samenwerkingsmogelijkheden met de grondstof open data.

Tijdens deze inspiratie- en matchingmiddag werden de mogelijkheden van open data besproken, zowel plenair als in diverse werkateliers.

Uitgebreide toelichtingen over en de presentaties van de ateliers vindt u door op het desbetreffende atelier in het onderstaande programma te klikken.

Programma

12:30 Inloop en registratie
13:00 Opening door dagvoorzitter Gert-Jan Jansen
13:10 Open Data: goudmijn voor innovatie! door Marietje Schaake, Europarlementariër (zie video onderaan deze pagina)
13:15 Toepassingen in de praktijk. door Ivonne Jansen-Dings, De Waag
13:35 Aan de slag met open data! door Jan Willem van Eck, directeur strategie Esri Nederland
14:00 Paneldiscussie: het strategisch belang van open data met…
Jeroen Kreijkamp, wethouder Gemeente Utrecht
Sjef Vogel, stafdirecteur onderwijs & onderzoek Hogeschool Utrecht
Jan Willem van Eck, directeur strategie ESRI Nederland
Stefan de Konink, voorzitter openOV
14:25 Uitleg werkateliers
14:30 Werkateliers Ronde 1*
Atelier 1: De weg vrij met open data (deel 1) – Paul Suijkerbuijk & Udo Pijpker 
Atelier 2: De openbare ruimte is van ons (deel 1) – Frank Verschoor & Marc de Vries 

Atelier 3: Samen-werken met open data – Heinze Havinga

Atelier 4: Met Open OV op pad – Gert-Jan Kamerik en Stefan de Konink

Atelier 5: De spelregels van open data – Louise de Gier en Joost Gerritsen
15:15 Korte pauze
15:30 Werkateliers Ronde 2*
Atelier 6: De weg vrij met open data (deel 2) – Paul Suijkerbuijk & Udo Pijpker 
Atelier 7: De openbare ruimte is van ons (deel 2) – Frank Verschoor & Marc de Vries 
Atelier 8: Samen-werken met open data – Heinze Havinga  

Atelier 9: Open (big) data in de zorg – Jeroen Baten en Hans Wormer

Atelier 10:
Cultuurhistorische Atlas Utrecht – Jelmer Prins en Tijs van den Broek
16:15 Uitkomsten werkateliers door dagvoorzitter
16:35 Utrecht Open(t) Data door Remco van Lunteren, gedeputeerde Provincie Utrecht
16:55  Afsluiting door dagvoorzitter
17:00 Meet & Match borrel

 

Video’s

Foto’s

Presentaties

Atelier 1: De weg vrij met open data (deel 1)

Atelier 2: De openbare ruimte is van ons (deel 1)

Atelier 3: Samen-werken met open data

Atelier 4: Met Open OV op pad

Atelier 5: De spelregels van open data

Atelier 6: De weg vrij met open data (deel 2)

Atelier 7: De openbare ruimte is van ons (deel 2)

Atelier 9: Open (big) data in de zorg

Atelier 10: Cultuurhistorische Atlas Utrecht